Ons onderwijs

We vertellen je over onze school en hoe wij onderwijs geven.

Ons onderwijs

Op De Regenboog bieden we ons onderwijs aan in jaargroepen. Dit betekent dat kinderen zich vanuit een vaste, bekende én veilige groep ontwikkelen. Naast deze vaste groep leeftijdsgenoten, werken ze regelmatig samen met kinderen uit andere groepen.


Het kind

De ander

Basisvaardigheden

Extra vaardigheden


Hoe vertalen wij dit naar ons onderwijs? We vertellen je er graag alles over!

Hoe pakken we dit aan?

Hoe zie je onze visie en ons motto ‘De wereld ligt aan je voeten’ terug in ons onderwijs?

Aandacht voor het kind

Door de kleinschaligheid van onze school zien we elke leerling. Zowel de leerlingen als teamleden kennen elkaar. We kunnen ieder kind hierdoor de persoonlijke aandacht en ondersteuning bieden die het verdient. Kinderen voelen zich hierdoor veilig en durven van daaruit verder te ontdekken.

Aandacht voor de ander

Je komt pas toe aan leren als je lekker in je vel zit. We besteden daarom veel aandacht aan sociaal emotionele ontwikkeling en een goede sfeer in de klas. Daarnaast leren we kinderen verder te kijken dan hun eigen ‘ik’. Op deze manier leren we ze na te denken over hoe je samen van deze wereld een fijnere plek creëert.

Aandacht voor basisvaardigheden

Om je optimaal te kunnen ontwikkelen, moet je goed kunnen lezen, schrijven en rekenen. Daarnaast heb je basiskennis nodig over hoe de wereld in elkaar zit. Als kinderen dit goed onder de knie krijgen, staan ze stevig(er) in hun schoenen. We besteden hier dan ook veel aandacht aan.

Aandacht voor extra vaardigheden

Wij willen elk kind de handvatten bieden die het nodig heeft om de wereld verder te ontdekken. Een aantal vaardigheden zijn hierin, naast de basisvaardigheden, essentieel en bieden we graag extra aan. Ze komen aan bod in de middagen, bijvoorbeeld tijdens projecten.

Engels

De Engelse taal wordt steeds belangrijker. In de kleuterklas besteden we hier al aandacht aan. We bouwen dit spelenderwijs op naar een hoog niveau in de bovenbouw. Engels wordt gegeven door vakspecialisten. In een jaarlijks project leren we kinderen ook omgaan met een andere vreemde taal.

Creativiteit

Binnen De Regenboog besteden we veel aandacht aan (het ontwikkelen van) creativiteit. We bereiden kinderen voor op toekomstige beroepen die nu wellicht nog niet bestaan. We willen het denkvermogen maximaal ontwikkelen en realiseren dit door diverse creatieve activiteiten.

Wereldse blik

We vinden het belangrijk dat kinderen leren om goed voor de wereld te zorgen. En bieden ze inzicht in hoe ze hier concreet iets mee kunnen doen. Dit realiseren wij door ze te laten debatteren, presenteren of op onderzoek uit te gaan. We werken samen met organisaties rondom de school, maar bieden de kinderen ook contactmomenten met kinderen van buitenlandse scholen.

De leerjaren

Alle leerjaren van groep 1 t/m 8 zijn met elkaar verbonden. Jaar na jaar breiden we de vaardigheden en kennis van kinderen uit. Dit gaat vloeiend en in logisch opgebouwde stappen.

Onderwijskwaliteit

Het bieden van goed onderwijs vormt de basis. Een goede samenwerking van een team professionals is hierin essentieel. Alleen dan ontstaan duurzame verbeteringen. Een positief werkklimaat in combinatie met een veilige context, zorgt ervoor dat deze duurzame verbeteringen hun weg vinden binnen onze school. Hiervoor hebben we een schoolklimaatovereenkomst opgesteld.

Om de onderwijskwaliteit te waarborgen en continu te verbeteren, gebruiken we de kwaliteitsaanpak van Enigma. Met zogenaamde kwaliteitskaarten waarborgen we de vastgestelde aanpakken. De ambitiekaarten gebruiken we voor verbetertrajecten. Deze vind je terug in ons schoolplan.

Tot slot behoort onze school tot de scholengroep PCOU Willibrord. Hun kwaliteitsafdeling ziet structureel toe op de onderwijskwaliteit van alle aangesloten scholen.

Resultaten

De Regenboog behaalt al jaren goede resultaten. Als school gaan wij voor de maximale ontwikkeling van onze leerlingen op alle gebieden; zowel cognitief als sociaal emotioneel, creatief en motorisch. Zo halen wij alles eruit wat erin zit, ongeacht het uitstroomniveau in groep 8.

Benieuwd naar de resultaten en andere informatie over onze school? Raadpleeg dan de onafhankelijke scholenvergelijkingssite Scholen op de kaart.

Informatie-ochtend

Bezoek onze school

Graag laten we je kennismaken met onze school. Daarom organiseren we meerdere informatieochtenden op beide locaties. Kom je een keertje langs?

Meld je aan