Verlof en ziekmelden

Lees hoe je jouw kind kunt ziekmelden of buiten vakanties verlof kunt aanvragen

Verlof en ziekmelden

Als je kind ziek is, ontvangen wij graag voor 08.30 uur een telefonische afmelding.


Regentesselaan (030 - 271 3888)

Wevelaan (030 - 271 1770)


Wil je buiten de vakanties verlof aanvragen voor je kind(eren)? De Regenboog hanteert de door de overheid opgestelde richtlijnen voor het basisonderwijs. Voor meer informatie, verwijzen we je naar de site: Mag ik mijn kind meenemen op vakantie buiten de schoolvakantie?

Voor het aanvragen van bijzonder verlof, kun je contact opnemen met de directie via Parro of directie@onzeregenboog.nl.

Extra info:
Een kind dat leerplichtig is moet naar school. In bijzondere gevallen kunt u voor uw kind verlof aanvragen. Verlof kan alleen wanneer toestemming is gegeven door de directeur of de leerplichtambtenaar. U vraagt verlof aan bij:

1. De directie van de school via Parro: maximaal 10 schooldagen.
2. Leerplicht Utrecht: meer dan 10 schooldagen.

Product - Leerplicht, bijzonder verlof aanvragen - Online loket (utrecht.nl) 

Informatie-ochtend

Bezoek onze school

Graag laten we je kennismaken met onze school. Daarom organiseren we meerdere informatieochtenden op beide locaties. Kom je een keertje langs?

Meld je aan